Wat is Mindfulness?

 

Mindfulness betekent je aandacht doelbewust richten op je ervaring van dit moment, zonder hierover te oordelen. Het gaat over een manier van leven waarbij je opener en bewuster in het leven staat.

 

Mindfulness staat voor gerichte aandacht. Bewust ergens bij blijven of de aandacht bewust verplaatsen.

 

Het betekent stil staan bij wat er in dit moment gebeurt. Dat klinkt eenvoudig, maar hoe vaak zijn we niet bezig met het verleden of met de toekomst? Vaak worden we in beslag genomen door (vervelende) herinneringen, dagdromen en fantasieën over de toekomst. We zijn meesters in het bedenken van allerlei toekomstscenario's. We zijn zo vaak met onze gedachten ergens anders dat we meestal niet "echt" in ons eigen leven aanwezig zijn. We handelen dan vanuit de automatische piloot en als we al enigszins bewust zijn, dan nog komt ons handelen voort uit onze onbewuste patronen en gewoontes.

 

Misschien wel het moeilijkste onderdeel van Mindfulness is het niet oordelen: iets waarnemen zonder er meteen een etiket op te plakken of het te waarderen. We vinden iets prettig of vervelend, goed of fout. In een flits hebben we ons oordeel klaar zonder dat we ons daar van bewust zijn. En vanuit dat oordeel zien we vaak alleen nog dat wat ons oordeel verstevigt.

 

Niet oordelen vergemakkelijkt acceptatie. Mindfulness is dus jouw ervaring van het moment ongefilterd toelaten. Je bewust zijn van de gedachten en gevoelens die de ervaring bij je oproept en deze (voor het moment) accepteren zoals ze zijn. Het vraagt van je om niet vanuit je automatismen te reageren op een situatie, maar de situatie tot je door te laten dringen en dan van binnenuit bewust er mee omgaan. Hierdoor ontstaat de ruimte om je leven meer in eigen hand te nemen.

Het accepteren van de situatie zoals ze is wil niet zeggen dat we niets mogen veranderen. Alles wat men kan oplossen moet men vooral oplossen. Alleen wat niet (op dit moment) opgelost kan worden, kan men beter accepteren zoals het is.

 

Mindfulness nodigt uit om aanwezig te zijn bij dat wat je op ieder moment doet en ervaart. Het leven krijgt daardoor een andere kleur: het komt voller en directer binnen. Je staat meer stil bij wat je doet en bij wat er om je heen gebeurt. Ook kleine dingen kunnen de moeite waard blijken als je er maar voor open staat. Als je meer stilstaat en bewuster bent dan ben je meer aanwezig in je leven en krijg je er ook meer grip op. Daarom werkt mindfulness ook stressreducerend.

 

 

De Mindfulness Training

 

In de mindfulness training van 8 weken wordt systematisch deze manier van zijn beoefend, waardoor er een basis kan ontstaan die uitnodigt meer bewust en wakker in je leven staan.

 

In de training leer je van een afstand naar je gedachten en gevoelens te kijken. Gewoon zien wat er zich voordoet in een moment, open en zonder te oordelen. In plaats van je automatisch te verzetten tegen vervelende gevoelens proberen we er op een accepterende niet oordelende manier bij stil te staan. We staan ons toe te voelen wat we op dat moment voelen.

 

 

Voor wie is de training?

 

Deze training is geschikt voor iedereen die op een andere manier wil kijken naar zijn of haar (professionele) welzijn en daar een vernieuwende impuls in wil krijgen. Juist ook in periodes van veel veranderingen, van werkdruk of als je oplopende stress ervaart, is deze training zeer geschikt.

 

De mindfulness training bestaat uit een 8-weekse training, gegeven op basis van de door Jon Kabat-Zinn ontwikkelde Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). De training bestaat uit 8 lessen van elk 2,5 uur.

 

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze gedurende deze 8 weken elke dag 30 tot 45 minuten in hun eigen tijd oefenen, op basis van CD’s en een werkboek.